• انتشار: 30 نوامبر 2020
  • ساعت: 02:44
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 51382
پرینت

امریکا نصف کمک هایش را به پیشرفت مذاکرات صلح مشروط ساخته است

روند تضعیف نظام مبتنى بر قانون اساسى در بعد اقتصادى آن توسط خارجى ها مطرح شده است.کاهش نیروها بخش اول اعمال فشار در زمینه نظامى بود.ما عملا در دو جبهه اقتصادى و نظامى درگیر جنگ هستیم و در هر دو جبهه با فرسایش و عقب نشینى روبرو شده ایم.

امریکا نصف کمک هایش به افغانستان را مشروط به پیشرفت ( بخوانید امتیاز دهى و کوتاه آمدن ) در میز مذاکرات دوحه کرده است.

این مورد، ادامه روند تضعیف نظام مبتنى بر قانون اساسى در بعد اقتصادى آن توسط خارجى ها است.کاهش نیروها بخش اول اعمال فشار در زمینه نظامى بود.ما عملا در دو جبهه اقتصادى و نظامى درگیر جنگ هستیم و در هر دو جبهه با فرسایش و عقب نشینى روبرو شده ایم.

کسانى که در ٢٠ سال گذشته، در راس نظام مالى افغانستان ( مدیریت کلان مالى کشور در ارگ، وزارت مالیه و بانک مرکزى ) قرار گرفتند، بخشى از برنامه نفوذ کشورهاى خارجى و پاکستانى ها بودند و بایستى محاکمه و بازخواست شوند زیرا آنان نتوانستند نظام کارآمد مالیاتى و گمرکى را حاکم سازند و مانع تقویت زیرساخت هاى مالى کشور شدند.

چگونه با گذشت ٢٠ سال، نظم مالیاتى و گمرکى این کشور، تامین نشده و در حالى که که حجم اقتصاد کشور بزرگتر شده، هنوز صرفا کمتر از یک سوم بودجه عادى کشور از همه درآمدهاى دولت، تامین مى شود. جمع آورى عواید طالبان به مراتب شفاف تر و کارآمد تر از دولت است. طالبان همه این کار را توسط یک کمیسیون مالى انجام مى دهند اما یک بوروکراسى پیچیده و بزرگ مالى دولتى متشکل از چند وزارت با قدرت اجرایى در ٢٠ سال نتوانسته است تغییر مثبت در میزان درآمد دولت وارد کند. فساد در کمک هاى خارجى و پول هاى رانت که از راس تا ذیل حکومت گران در آن شامل هستند، ممکن است سازمان یافته نباشد اما فساد در نظام مالى کشور، کاملا سازمان یافته و مبتنى بر نفوذ است و جنبه تهدید امنیت ملى دارد.

شجاع محسنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.