- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

امرالله صالح: پولیس کابل دو برابر می شود

 امرالله صالح معاون اول رییس جمهور امروز دوشنبه( ۸ جدی) در فیسبوکش نوشت قرار است ریاست جمهوری افغانستان بر اساس طرح جلسات شش و نیم/ میثاق امنیتی، تشکیل پولیس کابل را دو برابر سازد.
او نوشت ارزیابی مقایسه‌ای نشان می‌دهد که حتا در حالت ثبات و آرامی، کابل کمترین تعداد پولیس را به تناسب نفوس در سطح جهان و به خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
صالح افزود «این افزایش با حوصله‌مندی و دقت انجام خواهد یافت و از ورود افرادی که شرایط و معیارهای لازم را نداشته باشند، جلوگیری خواهد گردید».
بر اساس گفته‌های او، معیارها به خاطر جذب به زودی تعیین خواهد گردید.

یکی از این معیارها داشتن دانش ابتدایی از کشف و تحقیق خواهد بود. گاهی که دادستانی و یا محاکم نمی‌توانند مجرم را چنان چه لازم است، در دایره عدالت قرار دهند، گسستگی در کار کشف و تحقیق است.
معاون رییس جمهور بیان کرد «ما به خاطر رفع این نقیصه، روش تشریح جرم و تحریک دوسیه را به زبان ساده درآورده و مانند کتابچه‌های جیبی به پولیس کابل توزیع نموده‌ایم».
او همچنین نوشت تا رسیدن به مرحله آرمانی، پاسگاه‌های کوهی در کابل را ارتش تسلیم گرفت. تمام پاسگاه‌های موسسات و بخشی از وزارت خانه را تصدی محافظت عامه تسلیم گرفت و بخشی از موسسات پرعاید که بیم تهدید بر آنها بود نیز به تصدی محافظت عامه تسلیم داده شد.
به گفته صالح، این کارها باعث شده که حداقل پنج‎صد نفر پولیس امنی دوباره به وظایف اصلی شان برگردند.