• انتشار: 6 دسامبر 2020
  • ساعت: 18:49
  • سرویس: برگزیده ها
  • کدخبر: 51693
پرینت

امرالله صالح و تدوم جلسات شش و نیم صبح/ میثاق امنیتی به رئیس مجلس سپرده شد

امرالله صالح گفت یک کاپی از میثاق امنیتی کابل وملحاقت آن که حاوی پنج هزار صفحه معلومات و طرح برای محلات کابل می باشد به ریاست ولسی جرگه بصورت مستقیم تسلیم داده شد. میثاق امنیتی سند زنده است و باید هر روز تعدیل و تغییر یابد.

جلسات شش و نیم صبح امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور غنی امروز یک شنبه ادامه یافت و تصمیم چهل و چهارم اتخاذ شد.

در این تصمیم ده مورد از مشکلات و چالش های امنیتی، جرم و جنابت و غصب زمین و دسگیری افراد وابسته به طالبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

امرالله صالح در مورد تصمیم چهل و چهارم نوشت:«اول : امروز قوماندان های چهارده ولسوالی کابل به جلسه شش و نیم دعوت شده بودند. آنها در ارتباط به سه مسله مهم و اساسی مرتبط به حوزه کاری شان صبحت کردند. اول بررسی مختصر و متمرکز از مشکلات و کمبودی های لوژستیکی و تدارکاتی – دوم روش های جدید و غیر تکراری مهار جرم و ترور در ساحات مسوولیت شان با پیروی از متود های میثاق امنیتی و جلسات شش و نیم صبح – سوم پیشنهاد تغییرات در ارتباط به نحوه و نوع مراوده مرکز با ولسوالی ها و چهارم تمرکز روی استفاده اساسی و نهادینه از زمستان تا در فصل گرما در حالت بهتر نسبت به امروز قرار داشته باشیم.»

وضعیت تمام ولسوالی بررسی شد و تمرکز بیشتر روی سروبی و قره باغ صورت گرفت. به فضل خداوند مسوولین نظامی و پولیس و استخبارات جمهوری اسلامی افغانستان در ولسوالی های کابل هوشیار – تعلیم دیده و با انگیزه اند.

قرار است این کنفرانس هفته آینده دوباره تکرار شود تا تمام منابع لازم برای اجرای استراتیژی نو در اختیار شان قرار داده شود. از قوماندانی امنیه کابل سپاس می نمایم.

دوم : متاسفانه بازهم نانوایی – یکی از طالبان در نانوایی بخاطر تثبیت افسران دولتی در ساحه حوزه پنجم شاگرد شده بود.این شخص که داود ولد عبدالله نام دارد قبلا در مسیر کابل غزنی در پاتک های طالبان چندین تن از هموطنان ما را از موتر پایین کرده یا تیر باران کرده و یا به قرارگاه های طالبان انتقال داده بود. این درنده خوی تروریست دیروز دستگیر گردید. از امنیت ملی سپاس می نمایم و امید است که جزییات را در اختیار مردم قرار بدهند. بخش مطبوعاتی معاونیت اول نیز میتواند جزییات را دراختیار مردم قرار بدهند.

سوم : کابل در بیست و چهار ساعت گذشته گواه قتل و ترور و حملات تروریستی نبود. تنها سه حادثه سرقت وجود داشت در حوزه هشتم – ششم – و اول. در عین زمان پولیس شجاع و با همیت کابل هفت دستگیری داشتند که شامل دزدان و قاتلین بودند . بخش مطبوعاتی جزییات را برای شما میرسانند.

چهارم : سطح رضایت و حمایت از جلسات شش و نیم بخاطر تطبیق میثاق امنیتی کابل ۸۸ درصد و ۱۲ درصد هم انتقادات و پیشنهادات سالم وجود داشته است. اگر شما فکر میکنید که این وضعیت با آنچه شما شاهد استید تفاوت دارد لطفا تفاوت ها را بنویسید. از وزارت مخابرات سپاس می نمایم که شمال محوطه وزارت را که به کناراب تبدیل شده بود پاک نمودند و دوباره به گلدان تبدیل ساختند.

پنجم: الی یک هفته دیگر جزییات تمام زمین هایی را که تا اکنون از غاصبین در شهر کابل و ولسوالی ها آزاد شده اند به نشر می سپاریم. اکنون این مقدار به هزاران جریب می رسد.

ششم : یک کاپی از میثاق امنیتی کابل وملحاقت آن که حاوی پنج هزار صفحه معلومات و طرح برای محلات کابل میشود به ریاست ولسی جرگه بصورت مستقیم تسلیم داده شد. چنانچه گفته بودیم میثاق امنیتی سند زنده است و باید هر روز تعدیل و تغییر یابد. هر بخش کابل هر روز بخشی را در آن می افزاید و بخشی را کم میسازد. مهم این است که مردم دخیل شده اند. امروز قوماندان های امنیه ولسوالی ها گزارش دادند که فرهنگ جلسات شش و نیم آهسته آهسته در ولسوالی ها ترویج یافته است و نتیجه این هماهنگی های رخ در رخ باعث ایجاد حکومت داری بهتر و تطبیق قانون گردیده است.

هفتم : یکی از مقروضین کابل بانک وادار شد که خانه اش را که به حکم سارنوالی باید چهار سال قبل به دولت میداد دیروز به مدیریت کابل بانک بسپرد. جزییات را از مدیریت تصفیه کابل بانک بدست بیاورید. جلسات شش و نیم سارنوالی – اداره مبارزه با جرایم سنگین – پولیس – شاروالی – امنیت ملی – ولایت کابل و مردم را زیر یک سقف قرار داده است.

هشتم : گزارش داده شد که هفتصد عراده موتر بی اسناد که اکنون در اختیار وزارت داخله است سر از فردا به ولسوالی ها توزیع میگردد. وقتی مالکین اسناد این موتر ها را تکمیل کردند و در اختیار دولت قرار دادند در ظرف سه روز موترشان پس داده میشود. اگرمیخواهید که موتر تان به گزمه پولیس مبدل نگردد پس بدون اسناد در سرک ها گشت و گذارنکنید. به فضل خداوند عواید ازمدرک جریمه توسط پولیس ترافیک در شهر کابل هر روز در حال افزایش است.

نهم : تصمیم گرفته شد که مقدار محصول و مالیه برای موتر های بی اسناد پس از تکمیل ضرب الاجل بالا میرود. قراریکه وعده کرده بودیم به زودی طرح جریمه های سنگین و کمر شکن را نیز از کابینه منظوری گرفته و بالای بلند منزل هایی که بصورت خودسر آباد شده اند تطبیق می نماییم. جدی بگیرید. شوخی نیست.

دهم : تا سه روز دیگر فهرست تمام اقدامات چهل وچهار روز گذشته را با فیصدی های پیشرفت در اختیار مردم قرار میدهیم که مطمین شوید شیوه منظم برای سنجش پیشرفت ونظارت وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.