اقتصاد

امتیازات تازه دولت به سرمایه گذاران بخش مخابراتی کشور

دفتر ریاست جمهوری نوشته است که قبل از ظهر امروز (پنجشنبه) محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور با مسئولین بخش مخابراتی کشور دیدار کرد که در این دیدار، آقای غنی از مشوقه هایی برای جذب سرمایه گذاران بخش مخابراتی خبر داد.

حکم آقای غنی توسط اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس‌ جمهور قرائت گردید که در آن آمده است: «به ‌منظور تشویق هرچه بیشتر سرمایه‌ گذاری در سکتور مخابرات، مدیریت و انسجام بهتر امور از جانب ادارات دولتی، مراتب آتی منظور است.»

۱-                      جهت دسترسی ترجیحی به‌ زمین‌ها، ملکیت‌ها و تأسیسات دولتی برای زیربناهای سکتور مخابراتی، ادارۀ اراضی و وزارت مالیه موظف‌اند تا با قیمت مناسب، زمین‌ها و ملکیت‌های دولتی را مطابق قوانین مربوطه در اختیار شرکت‌های مخابراتی قراردهند.

۲-                      به منظور دسترسی بدون تبعیض به انرژی برق برای سکتور مخابرات، «دافغانستان برشنا شرکت» مکلف است تا برق مورد نیاز سایت‌های مخابراتی را در محلاتی که شبکۀ برق موجود است طبق پالیسی فروشات، تأمین نماید.

۳-                      به تمامی ارگان‌های امنیتی و ملکی هدایت‌داده می‌شود تا در رفع هرنوع مزاحمت‌ها و مشکلاتِ سرمایه‌گذاران به خصوص سرمایه‌گذاران سکتور مخابرات همکاری جدی نمایند.

۴-                      برای قرضه‌دهی‌بانکی به‌سرمایه‌گذاران بزرگ، به خصوص سرمایه‌گذاران سکتور مخابرات، دافغانستان بانک، وزارت مالیه، ادارۀ اترا و سکتور بانکی موظف اند تا پالیسی واضح قرضه‌دهی را طی سه‌ماه به شورای عالی اقتصادی جهت تاییدی و منظوری ارائه نمایند.

۵-                      برای ارزیابی مالیات سکتور مخابرات، کمیسیونی تحت نظر وزیر مالیه و عضویت وزرای اقتصاد و عدلیه و رئیس ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) و یک نماینده شرکت‌های مخابراتی موظف اند تا سفارشات خویش را طی مدت سه ماه آینده به شورای عالی اقتصادی ارائه نمایند.

دفتر ریاست جمهوری علاوه می کند که رئیس ‌جمهور از آمادگی سکتور مخابرات برای سرمایه ‌گذاری تشکر‌کرده و گفت: «حکومت از شرکت‌های مخابراتی در این خصوص حمایت همه ‌جانبه می‌نماید.»

وی همچنین بر توسعۀ فایبر نوری تأکید کرد و گفت که همه ادارات دولتی، مساجد، مکاتب، دانشگاه ها و مراکز اکادمیک به فایبر نوری وصل خواهند شد.

رئیس ‌جمهور افزود که بستر هموار برای سرمایه‌ گذاری در سکتور مخابرات به صورت مساویانه وجود دارد و دراین زمینه هیچ انحصاری نیست.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا