- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

افغان ها، برند واقعی گران ترین انتخابات در منطقه

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که از امروز شنبه ششم میزان به طور رسمی در کابل و سایر ولایات آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد شاهد صحنه هایی بود که به جرأت می توان گفت در دیگر کشورهای منطقه و حتی جهان نمی توان مشابه آن را دید.

در یکی از مراکز رأی دهی در یکی از ولایات رسانه های تصویری را شکار کردند که در آن یک شهروند افغانستانی در حالیکه یکی از انگشتان خود را به دلیل رنگ شدن در انتخابات گذشته توسط طالبان بریده شده می دید، انگشت دیگر خود را هنگام رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری حال حاضر رأی می کرد.

نگاهی عمیق تر به این صحنه نشان می دهد که افغانستانی ها دیگر به هیچ وجه جنگ و خونریزی در کشورشان را نمی خواهند و برای آینده ای روشن دست به دامان دموکراسی شده اند. دموکراسی در افغانستان علی رغم بسیاری از بازی ها در دوره های گذشته انتخابات مختلف اکنون در عمق جان و اندیشه شهروندان افغانستانی ها رسوخ کرده است.

این در حالی ست که دشمنان افغانستان و عاملان آنها در افغانستان انتخابات افغانستان را تهدیده کرده اند. شهروندان افغانستانی علی رغم این تهدیدها حاضر نیستند سرنوشت خود را به دست دیگران بسپارند.

از سوی دیگر هم باید گفت که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که اکنون در حال برگزاری ست، پرهزینه ترین انتخابات در سطح منطقه بوده است: براساس اعلام منابع انتخاباتی مربوطه چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ۱۴۹ میلیون دلار هزینه داشه که ۶۰ درصد آن را دولت افغانستان و بقیه را کمک کننده های خارجی تأمین کرده اند.

در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ۴۰۴۱ مرکز باز و نزدیک به ۴۹۲ مرکز بسته است. به گزارش کمیسیون مستقل انتخابات در چهارمین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نزدیک به ۹ میلیون و شش صد هزار نفر ثبت نام کرده اند که ۳۳۳۴ میلیون آنها یعنی ۳۰ درصد را زنان تشکیل می دهد.

به طور کلی می توان گفت هر رأی در انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به ۱۴ دلار برای افغانستان هزینه  دارد.