• انتشار: 17 دسامبر 2016
  • ساعت: 18:32
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 16424
پرینت

افغانستان عضویت سازمان بین المللی حکومتداری شفاف را کسب کرد

مقام های حکومتی می گویند که افغانستان عضویت سازمان بین المللی حکومتداری شفاف را کسب کرد.

عبدالسبحان رووف، معاون نظارت، بررسی و تفتیش ریاست عمومی اداره امور امروز شنبه در نشستی خبری گفت که سازمان بین المللی حکومتداری شفاف حکومت افغانستان را ملزم می سازد تا در امر تامین شفافیت و سهیم ساختن مردم در تطبیق ونظارت از پروژه های ملی بیش از هرزمانی دیگری دقت لازم را بخرچ بدهد.

وی گفت:« وقتی  خدمات در عرصه های مختلف حکومتداری بطور  شفاف عرضه گردد جلو مسلماً در وضعیت زندگی مردم ما بهبودی می آید.»

سیداکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان که در این نشست، پیرامون مفاد و پیش شرط های این سازمان حرف می زد گفت که افزایش اعتبار بین المللی کشور از مفاد عمده عضویت افغانستان به این سازمان تلقی می گردد.

محمد سهیل کاکړمشاور استراتیژیک اداره ملی تدارکات نیز در این نشست گفت که عضویت افغانستان به سازمان بین المللی حکومتداری شفاف سبب می گردد تا حکومت افغانستان سطح دسترسی مردم به اطلاعات در زمینه منظوری، تطبیق و نظارت از آن پروژه های که ازطریق کمیسیون  ملی تدارکات منظور می گردد را  افزایش ببخشد.

کاکړگفت:« عضویت افغانستان درسازمان بین المللی حکومتداری شفاف سبب همکاری های مشترک میان حکومت افغانستان و سازمانهای بین المللی شفافیت  می گردد تا  پروژه هادر کشور بطور شفاف تدارک گردند.

افضلی درقسمت دیگر از سخنان خود گفت که با عضویت افغانستان درسازمان بین المللی حکومتداری شفاف پای شرکت های بزرگ اقتصادی منطقه و جهان درامرسرمایه گذاری های جدید به افغانستان کشانده خواهد شد زیرا شفافیت باعث تشویق سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی میگردد وازاین طریق سالانه درمیزان عواید ملی کشور افزایش به عمل خواهد آمد.

افضلی پیش شرط های سازمان بین المللی حکومتداری شفاف را چهار اصل عنوان کرد: مشارکت مردم ، ثبت دارایی های مقام های حکومت، بودجه شفافُ، فن آوری و خلافیت و همچنان دسترسی مردم به اطلاعات. وی گفت که حکومت افغانستان نه تنها اینکه به این پیش شرط ها باور دارد ؛ بلکه توانسته است آنها را در اجراات روزانه خویش تحقق ببخشد.

سازمان بین المللی حکومتداری شفاف در سال ۲۰۱۱ تاسیس شده و ۷۵ کشور جهان عضو دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.