- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

افغانستان در مسیر رسیدن به آب‌های آزاد

با افتتاح این مسیر، تغییرات بزرگی در زمینه اقتصادی در کشور نیز پدید می‌آید و برای نخستین‌بار مسیر ترانزیتی‌ای از کشور می‌گذرد که افغانستان را به آسیای میانه، اروپا و چین وصل می‌کند و این گام بلندی در راستای شکوفایی عرصه تجارت و ترانزیت کشور است.

رییس‌جمهور غنی در مراسم افتتاح راه لاجورد در هرات، ضمن اشاره به اهمیت این راه تاکید کرد که هدف حکومت افغانستان وصل کردن منطقه به اروپا است.
آقای غنی همچنان افزود که افغانستان اکنون متصل به جهان است و امروز با بسته‌شدن یک بندر قحطی رخ نمی‌دهد.
وی در ادامه گفت که این راه افغانستان را به حیثیت تاریخی آن بر می‌گرداند و کشور را دوباره چهارراه اقتصادی می‌سازد.
رییس جمهور افزود: ۱۷ سال پیش افغانستان در انزوای جهانی بود. چهار سال پیش تهدید می‌شدیم که اگر بندر “تورخم” بسته شود از گرسنگی می‌میرید. ولی امروز ما به جهان وصل هستیم.
مسیر راه لاجورد از لحاظ مالی کم‌ترین‌ هزینه ترانسپورتی را برای انتقال اموال تجاری دارد.
افتتاح راه لاجورد از چندین نظر می‌تواند برای افغانستان حایز اهمیت باشد. از یک‌سو افغانستان به حلقه‌ی جدید ترانزیتی وصل می‌شود که از مسیر ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان به دریای سیاه و بعد با گذشتن از ترکیه، به آبهای آزاد وصل‌ می‌شود.
از سوی دیگر، با افتتاح این مسیر، تغییرات بزرگی در زمینه اقتصادی در کشور نیز پدید می‌آید و برای نخستین‌بار مسیر ترانزیتی‌ای از کشور می‌گذرد که افغانستان را به آسیای میانه، اروپا و چین وصل می‌کند و این گام بلندی در راستای شکوفایی عرصه تجارت و ترانزیت کشور است.
گفتنی است که راه لاجورد، جاده‌ای با قدمت تاریخی ا‌ست که نزدیک به ۲ هزار سال قبل “لاجورد بدخشان” در شمال‌شرق کشور از همین مسیر به کشورهای آسیای میانه و اروپا صادر می‌شد؛ چنانکه دلیل نام‌گذاری این مسیر به “راه لاجورد” نیز همین است.
به باور کارشناسان اقتصادی راه لاجورد تاثیر به سزایی در رونق تجارت و اقتصاد افغانستان خواهد داشت و سهولت‌های زیادی را در بخش  تجارت و ترانزیت کشور ایجاد خواهد کرد.
امان‌الله اخلاقی، استاد دانشگاه و آگاه امور اقتصادی می‌گوید که این مسیر یکی از کوتاه‌ترین و بهترین راه‌ها برای افغانستان است که این کشور را به آب‌های گرم وصل می‌کند.
به باور وی، افتتاح راه لاجورد گامی موثر در راستای بهبود وضعیت اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی مملکت است.
این آگاه امور اقتصادی در ادامه گفت:” پیش از این افغانستان در بخش واردات و صادارات بیش‌ترین فشار را از جانب پاکستان متحمل می‌شد. با گشایش راه لاجورد وابستگی کشور ما به پاکستان کاهش می‌یابد.”
از سوی هم حکومت افغانستان بر این باور است که با افتتاح این راه لاجورد، مسیر تجارت از راه لاجورد ارزان و آسان تمام شده، برای محصولات افغانستان بازارهای زیاد ایجاد می‌شود و همچنان در امتداد راه، شرکای تجاری نیز بیش‌تر می‌شود.