- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

افغانستان، تاجیکستان دو سند همکاری با یکدیگر امضاء کردند

 

در این سفر، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، فرید احمدی رئیس دادستانی کل و رئیس شرکت برشنا/برق آقای غنی را همراهی می کنند.

آقای غنی که به دعوت امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به این کشور رفته، امروز پس از ورود به این کشور با وی دیدار کرد.

براساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، طرفین در این دیدار جنبه های مختلف همکاری های میان افغانستان و تاجیکستان را مورد بحث و بررسی خود قرار دادند.

خبرنامه می افزاید که این گفتگوها منتج به امضای دو توافقنامه از جمله توافقنامه ای برای استرداد مجرمین میان دو کشور شد. این توافقنامه توسط رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان و صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور به امضاء رسید.

پس از این دیدار و امضای سندهای همکاری، محمد اشرف غنی و امامعلی رحمان در یک نشست خبری مشترک حاضر شدند.

در این نشست خبری، محمد اشرف غنی گفت تاجیکستان و افغانستان پتانسیل مناسبی برای گسترش همکاری های دوجانبه با یکدیگر دارند.

آقای غنی افزود “اشتراکات زیاد فرهنگی، زبانی و دینی میان افغانستان و تاجیکستان می تواند به گسترش روابط دوجانبه کمک بسیاری کند.”

رئیس جمهوری کشور همچنین علاوه کرد که شروع پروژه کاسا ۱۰۰۰ نیز یقینا می تواند به گسترش مناسبات دو جانبه بیفزاید.

وی گفت “پروژه کاسا ۱۰۰۰ نه تنها یک پروژه انتقال برق منطقه ای است بلکه سمبلی از فصل جدید روابط منطقه ای میان کشورهای تاجیکستان، افغانستان، غرقیزستان، پاکستان و هند می باشد.”

امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در این نشست خبری با اشاره به موضوع مبارزه علیه تروریسم خاطرنشان کرد که مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر که منبع اصلی مالی تروریستان در منطقه است باید به بخش اجباری مبارزه علیه افراط گرایی و تروریسم تبدیل شود.

وی گفت “هنگام صحبت با رئیس جمهوری افغانستان در خصوص تامین امنیت منطقه ای، ما به ضرورت مبارزه قانونمند و سازمان یافته علیه تروریسم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر نیز اشاره کردیم.”

به باور آقای امامعلی رحمان، تروریسم، افراط گرایی و مواد مخدر به بزرگترین تهدیدهای دنیای مدرن مبدل شده اند.

لازم به ذکر است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در این سفر همچنین قرار است در دانشگاه ملی تاجیکستان سخنرانی کند.