- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

اعطای ۹٫۳ میلیون دالر برای حمایت از نیروی هوایی افغانستان

وزارت دفاع آمریکا در خبرنامه ای نوشته است “قراردادی به ارزش ۹،۳۵۲،۰۷۰ دالر به شرکت AAI «تسکترون سیستم» واقع در ایالت مریلند آمریکا به منظور حمایت لوجیستیکی و ارائه خدمات آموزشی به نیروی هوایی افغانستان اعطا شده است.”

خبرنامه پنتاگون می افزاید که براساس این قرارداد، طرف قرارداد به ۲۴ هواپیما خدماتی از قبیل آموزش، توصیه و حمایت دستور هوایی در حمایت از نیروی هوایی افغانستان ارائه می کند.

لازم به ذکر است که این خدمات در کابل و کندهار ارائه می گردد و انتظار می رود تا پایان ماه جنوری سال ۲۰۱۸ میلادی به پایان برسد.

گفتنی است این در حالیست که تمامی متحدین افغانستان تلاش هایشان را برای احیای نیروی هوایی افغانستان افزایش داده اند تا توانایی نیروهای امنیتی افغانستان تقویت گشته و در مقابل تهدید شبکه های تروریستی مقابله کنند.