• انتشار: 22 نوامبر 2020
  • ساعت: 13:44
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 51045
پرینت

اعضای کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری مراسم تحلیف به جا آوردند

اعضای کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، قبل از ظهر امروز، در حضور رئیس جمهور غنی مراسم تحلیف را به جا آوردند.

در مراسم تحلیف اعضای کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری که در قصر چهارچنار ارگ برگزار شده بود، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه، فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه، سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه و شماری از اعضای کابینه حضور داشتند.

داکتر فضل محمود فضلی، رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، فرمان رئیس جمهور را در خصوص گزینش اعضای کمیسیون متذکره و آغاز فعالیت آنان، قرائت کرد.

 بر اساس این فرمان، تمام وزارت ها و ادارات دولتی مکلف هستند برای آغاز کار کمیسیون مبارزه با فساد اداری در زمینه تدارک و رفع نیازمندی های کمیسیون متذکره، همکاری همه جانبه نمایند.

در ادامه همایون حامد، مریم زرمتی و عبدالقیوم نظامی به مدت شش سال و سید محمد هاشمی و فرخ لقا به مدت سه سال به عنوان اعضای کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، تحلیف وفاداری به جا آوردند.

رئیس جمهور عنی ضمن تبریکی به اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری برای آنان آرزوی موفقیت کرد و گفت امروز در خصوص مبارزه با فساد اداری یک گام مهم که همان ایجاد کمیسیون، گزینش اعضا و تطبیق قانون مبارزه علیه فساد اداری بود، برداشته می شود.

رئیس جمهور خطاب به اعضای کمیسیون متذکره، گفت وظیفه سپرده شده به شما، یک بار سنگین است که بدون اولویت بندی و اتخاذ تصامیم، نمی توانید آن را انجام دهید. اولین وظیفۀ تان اولویت بندی است که در چوکات جدول زمانی، کدام وظیفه را چه وقت انجام می دهید.

رئیس جمهور گفت:« مطابق قانون در یک ربع سال، اولین گزارش را به شورای ملی، به مردم افغانستان و ریاست جمهوری ارائه نمایید و در این راستا باید وضاحت موجود باشد.»

 وی افزود به عنوان مسئولین ثبت دارایی ها، باید امروز دارایی های خویش را ثبت و به نشر بسپارید.

رئیس جمهور کشور گفت به گونۀ اساسی، سیستم ارزیابی را ایجاد کنید که کدام مودل را انتخاب و تطبیق می نمایید تا مردم افغانستان بدانند که نظارت به اساس کدام مودل انجام می شود.

 وی افزود مرکزی سازی اطلاع دهی، کار شما است و هرکسی که در بخش فساد معلومات خویش را شریک می سازد، زندگی و حیثیت موصوف باید مصئون باشد.

رئیس جمهور غنی گفت به خاطر انجام بهتر وظایف قانونی خویش، باید تمام امکانات اداری را در اختیار داشته باشید و شورای ملی، تعدیل بودجۀ کمیسیون را در طرح وزارت مالیه بپذیرد، ضرورت واضح است که هرچه عاجل چوکات بودجه داشته باشید. جلسه ستره محکمه در مشوره با حکومت بودجه خویش را ترتیب می نماید و با توجه به امکانات، بودجه محدود خواهد بود.

رئیس جمهور در سخنانش با اعضای کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، گفت معاشات و امتیازات شما خاص نخواهد بود و از تورم تشکیلاتی نیز جلوگیری نمایید. تقاضا باید واقع بینانه و قابل استطاعت باشد، بودجه آینده شما با کارکردهای شما مرتبط است و کارهای شما باید منسجم باشد.

محمد اشرف غنی خطاب به اعضای کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، گفت: «امیدوارم که آرزوی مردم افغانستان را به حقیقت مبدل سازید. هرکجا که فساد است، باید آشکار و به مردم تشریح شود و شما به حمایت مطلق ریاست جمهوری اعتماد داشته باشید.»

رئیس جمهور در اخیر سخنانش، تاکید کرد:« تطبیق قانون امر حتمی بوده و هیچ کس مافوق قانون نیست و مبارزه علیه فساد هدف آینده ما است. با جامعه جوانی سروکار دارید که فساد آن را رنج میدهد و در این خصوص، اقدامات شما سبب میشود که دولت و ملت با هم به مراتب نزدیکتر شوند.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.