- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

اطلاعات بیش از ۴٫۵ میلیون رای دهنده در بانک اطلاعات کمیسیون انتخابات ثبت شده‌است

این اطلاعات را کمیسیون انتخابات به دست رسانه‌ها داده و گفته‌است که ام‌روز، جلسۀ مشترک با مسؤولان ادارۀ ثبت احوال نفوس و معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان( یوناما) داشته‌است. کمیسیون انتخابات می‌گوید هدف از برگزاری این نشست را، ایجاد هماهنگی و هم‌کاری مشترک میان نهادهای یاد شده در زمینه تصفیه و پاک‌سازی فهرست رای دهنده‌گان از نام‌ها و شناس‌نامه‌های جعلی می‌گوید.

مسؤولان کمیسیون انتخابات می‌گوید که آنان روی روشی کار می‌نمایند تا مشخص گردد که اداره ثبت احوال نفوس و یوناما با نظرداشت موضوع یادشده در کدام موارد کمیسیون را هم‌کاری خواهند کرد. کمیسیون انتخابات می‌گوید در حال حاضر، بیش از ۹ میلیون رای دهنده در سراسر کشور برای انتخابات سال روان ثبت نام شدند که از این میان بیش از ۴ و نیم میلیون آن ثبت دیتابیس کمیسیون شده‌است.

این درحالی‌ست که روز گذشته، کمیسیون انتخابات افغانستان گفت که مواد حساس انتخاباتی جهت چاپ به خارج از کشور فرستاده شده و قبل از انتخابات در سراسر کشور توزیع خواهد شد. مقام‌های کمیسیون انتخابات در نشستی هم‌چنان اظهار کردند که انتخابات پارلمانی به وقت تعیین شده آن برگزار خواهد گردید و ۲۸ میزان برای آنان خط سرخ بوده و تغییر پذیر نمی‌باشد. مقام‌های هم‌چنان اطمینان دادند که هرگز تجربه‌های تلخ انتخابات‌های گذشته در کشور تکرار نخواهد شد.