• انتشار: 17 دسامبر 2020
  • ساعت: 11:32
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 52125
پرینت

اسماعلیه؛ مذهب همپذیری و رواداری

در رویکرد انحصارگرایانه به دین و مذهب، پیروان سایر ادیان و مذاهب، همه گمراه‌اند و به موجب گمراهی شان، مستوجب عذاب اخروی و زجر و تحقیر دنیوی دانسته می‌شوند.

کریم آقاخان چهل و نهمین امام حاضر اسماعیلیان است. پیشوای مذهب اسماعلیه هم اکنون هشتاد و چهار ساله است.

آنچه مذهب اسماعیلیه را برای بسیاری دوست داشتنی می کند، تاکید روشن این مذهب بر پذیرش پلورالیزم دینی و مذهبی و ترویج همپذیری در جامعه است. بیشتر زخم‌های بشر امروز، به ویژه جوامع اسلامی، ناشی از انحصارگرایی دینی و مذهبی است.

در رویکرد انحصارگرایانه به دین و مذهب، پیروان سایر ادیان و مذاهب، همه گمراه‌اند و به موجب گمراهی شان، مستوجب عذاب اخروی و زجر و تحقیر دنیوی دانسته می‌شوند.

دین با رویکرد انحصارگرایانه، به راحتی ابزاری می‌شود در دست سیاست‌بازان برای حذف و قلع و قمع حریفان و مخالفان و زمینه می‌سازد برای اِعمال انواع تبعیض، ستم و محرومیت.

به نظر من، مذاهب انحصارگرا، خود جوخه مرگ‌اند و منافی با کرامت انسانی. مذاهب باورمند به پلورالیزم، راه زندگی‌اند و همخوان با فطرت انسان.

سالم حسنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.