- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

استرالیا ۱۰۰ سرباز خود را از افغانستان خارج می کند

استرالیا حدود صد سرباز خود را از مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان خارج می کند.

مجله دفاع آسترالیا امروز نوشت چون نیروهای ملی دفاعی امنیتی افغانستان پیشرفت لازم را کرده‌اند این سربازان به کشور فرا خوانده می‌شوند.

مجله از قول وزیر دفاع لیندا رینولدس نوشت این نیروها در انکشاف یک نیروی مدرن دفاعی امنیتی افغانستان نقش داشته اند.

خانم رینولدس با تشکری از این سربازان گفت سهم‌گیری استرالیا در مأموریت حمایت قاطع ناتو ادامه خواهد داشت.