- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

از وقوع یک انفجار در کابل جلوگیری شد

پولیس کابل ( سه شنبه ۲۶ حوت ) از جلوگیری یک انفجار در شهر کابل خبر داد.

یک حلقه ماین در مقابل یک باب منزل در قریه تره خیل ولسوالی ده سبز ولایت کابل جابه جا شده بود،

ماین جابه جا شده قبل از انفجار توسط منسوبین پولیس آن ولسوالی کشف و توسط تیم انجنیری اردوی ملی خنثی گردید و از وقوع یک رویداد خونین جلوگیری شد.