- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

از وقوع یک افنجار در کابل جلوگیری شد

پولیس کابل ( یکشنبه ۲۴ حوت ) اعلام کرد از وقوع یک انفجار در پایتخت جلوگیری کرده است.

یک حلقه ماین استقامتی که در مسیر سرک قریه زندان ولسوالی موسهی ولایت کابل جابه جا و عیار گردیده بود خنثی شد.

قبل از وقوع انفجار منسوبین پولیس آن ولسوالی ماین را کشف و توسط تیم انجنیری اردوى ملى خنثی گردید و از وقوع یک رویداد خونین در شهر کابل جلوگیری شد.