- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

ارتش ۶ کارخانه تولید مواد مخدر را در هلمند تخریب کرد

خبرنامه ای که وزارت دفاع منتشر کرده گفته است که این عملیات جهت تصفیه و تلاشی ولسوالی نوزاد ولایت هلمند صورت گرفته بود.

وزارت دفاع ملی می گوید که در این عملیات دشمنان از ساحه متواری شدند و قوای مسلح کشور بیش از ۱۵ تُن امونیم کلوراید، حدود ۱۱۰۰ کیلوگرام مورفین، ۲۷۷ بیلر خشک کننده مواد مخدر را ضبط کردند.

به نقل از خبرنامه وزارت دفاع، علاوه بر این مقدار مواد مخدر، ۶ پایه ترازو،۴عراده واسطه مختلف النوع و ۳عراده موترسایکل دشمن نیز درساحه کشف و منفجر شده است.

گفتنی است که وزارت دفاع هفته گذشته در نتیجه عملیات تصفیه ای نیروی اردوی ملی در مـربوطات ولسوالی سنگین ولایت هلمند ۵ شورشی به شمول یک سرگروه آنان را به هلاکت رساندند.