• انتشار: 8 فوریه 2016
  • ساعت: 19:15
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 7025
پرینت

اختلاف رهبران دولت بر سر تعیین شهردار هلمند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و دکتر عبداله عبداله رئیس اجرایی کشور اخیرا با یکدیگر بر سر تعیین شهردار هلمند دچار اختلافاتی شده اند.

اسنادی که به دست رسانه ها رسیده نشان می دهد که اشرف غنی رئیس جمهور و داکتر عبداله عبداله طی فرمان های متفاوتی دو تن را برای پست شهرداری هلمند تعیین کرده اند.

خامه پرس در گزارشی نوشت که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور طی فرمانی مهندس مطیع اله باهیر را که از سوی اداره مستقل ارگان های محلی نیز پیشنهاد شده بود برای این پست تعیین کرده است.

در حالی که دکتر عبداله رئیس اجرایی کشور نیز طی فرمانی جداگانه حسیب اله سلطانی را برای سمت شهرداری هلمند معین کرده است.

برخی گزارش ها حاکی از این است که از زمان شروع دولت وحدت ملی در یک سال پیش، اختلافاتی در تصمیم گیریهای کلیدی کشور در سطح رهبری وجود داشته است.

بر اساس همین اختلافات، بسیاری از پست های دولتی یا توسط سرپرست اداره می شود و یا خالی می باشند.

وزارت دفاع ملی و اداره امنیت ملی کشور از جمله پست های کلیدی کشور است که توسط سرپرست اداره می شوند.

۱ دیدگاه

شما نیز می توانید در تبادل نظرها شرکت کنید، دیدگاهی بنویسید یا به دیدگاه دیگران پاسخ دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.