• انتشار: ۹ ثور ۱۴۰۰
  • ساعت: ۱۵:۴۹
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 57479
پرینت

احمد ولی مسعود: ارگ با سرنوشت مردم بازی می کند

مسعود اظهار داشت: غنی تازه متوجه می شود که هرچه از پشت سنگر جمهوریت اش، داد از اسلامیت و افغانیت زد، جواب نگرفت. سنگری که در حصار ارگ است، شعاری که با واقعیت زنده گی اش همخوانی نداشته، سمبولیسم های سیاسی که برای فریب مردم و حفظ قدرت به کار برده می شوند.

احمد ولی مسعود در واکنش به تحولات اخیر کشور مخصوصا عملکرد ارگ ریاست جمهوری به رهبری اشرف غنی، در صفحه اجتماعی خود اقدامات اخیر را بازی ارگ با شرنوشت مردم افغانستان می داند

مسعود اظهار داشت: غنی تازه متوجه می شود که هرچه از پشت سنگر جمهوریت اش، داد از اسلامیت و افغانیت زد، جواب نگرفت. سنگری که در حصار ارگ است، شعاری که با واقعیت زنده گی اش همخوانی نداشته، سمبولیسم های سیاسی که برای فریب مردم و حفظ قدرت به کار برده می شوند.

چون برای اجماع ملی، اعتباری باقی نگذاشته است، بارهاست تقلا میکند تا در محدودهٔ سه رهبر محترم و در محور جمهوریت سه نفره، “اجماع داخل اتاق ارگ تشکیل بدهد!
اکنون که روشن شد، طرح صلح داکتر خلیلزاد صرف بمنظور “استعجالیت” امنیتی و استراتیژیک امریکا بود، برای افغانستان اما بدور از شخصی بازی و تبارگرایی، اگر اجماع واقعی ملی در محور طرح جامع صلح مبتنی بر واقعیت های اجتماعی کشور بمیان نیاید، هر طرح معیوب دیگر، نسخهٔ است برای جنگ دیگر.
نامتمرکز ساختن ساختار نظام به اساس بافت اجتماعی کشور، جانمایهٔ صلح پایدار است. اما طرح نصب چهار معاون، یک زن و یک صدراعظم از جانب اجماع اتاق ارگ، اگر صحت داشته باشد، اضافه نمودن اتاقک های دیگریست در ساختمان فساد پرور نظام متمرکز ریاستی. نظامی که اگر تهدید طالبان نبود، با ساختارش، سالها پیش از درون خودش فرو می پاشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.