- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

اتمر: زندانیان باقی مانده طالبان آزاد نمی شوند

وی تاکید کرد آن دسته از زندانیان طالبان که حکومت افغانستان قصد ندارد آنها را آزاد کند به جزایم جنگی و قاچاق متهم هستند.

اتمر در مصاحبه با «شبکه هندی» افزود عدم آزادی زندانیان حکومت توسط طالبان و بی میلی این گروه به کاهش خشونت از موانع اصلی تاخیر در شروع مذاکرات بین الافغانی می باشد.

اتمر در عین حال از طالبان خواست یک لیست تازه برای آزادی زندانیان دیگر تهیه کنند.

سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفت:«برای حل موضوع حکومت از طالبان خواسته است یک لیست دیگر از زندانیان خود تهیه کند تا بتوان آنها را آزاد نمود.»

این در حالی ست که منابع نزدیک به طالبان می گویند موضع طالبان مبتنی بر توافق نامه صلح امضا شده با امریکاست و این غیرقابل تغییر است.

اتمر همچنین صلح با طالبان و قطع ارتباط طالبان با دیگر گروه های تروریستی را برای امنیت منطقه بسیار مهم خواند چون بدون طالبان هیچ توافقی با دیگر گروه ها تروریستی قابل قبول نیست.

سرپرست وزارت خارجه از دهلی نو خواست برای تشویق کشورهای منطقه و جهان جهت تلاش برای آغاز مذاکرات بین الافغانی نقش فعال ایفا کند.

از سویی هم قرار است دور تازه ای از سفرهای زنجیره ای زلمی خلیلزاد به پنج کشور مختلف از ۲۴ ماه جاری میلادی آغاز شود و آقای فرستاده در این سفر تلاش کند صلح افغانستان را به پیش ببرد.