- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

اتمر برای اشتراک در هشتمین کنفرانس مسوولان عالی رتبه امنیتی عازم روسیه شد

این کنفرانس در پایتخت روسیه؛ مسکو، با حضور نمایندگان عالی رتبه امنیتی ۲۵ کشور برای دو روز برگزار می شود.

کشورهای عضو این کنفرانس درکنار سایر موضوعات منطقه یی، روی جلوگیری فعالیت گروه های ترورستی به خصوص داعش، در منطقه و افغانستان بحث خواهند کرد.

توقع می رود که اشتراک کنندگان عالی رتبه این کنفرانس برای ایجاد استراتیژی موثر جهت مبارزه مشترک و اقدامات هماهنگ در برابر گروه های هراس افگن، به یک سلسله توافقات در چهارچوب اجماع منطقه یی برسند.

قرار است محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور در حاشیه این کنفرانس علاوه بر مقامات روسی، با مشاوران امنیت ملی کشورهای چین، ایران، ازبکستان، قزاقستان و تاجکستان درباره روابط دو جانبه وهمکاری های امنیتی نیز صحبت کند.