- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

اتحادیه اروپا، سفیر جدیدش را به افغانستان فرستاد

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر روز سه شنبه ۲۱ سنبله در مراسمی تشریفاتی که در ارگ انجام شد، اعتمادنامۀ میادون پیر سفیر جدید اتحادیۀ اروپا را پذیرفت.

رئیس‌جمهوری ضمن تبریکی به میادون پیر به‌خاطر وظیفۀ جدیدش، از حمایت‌های اتحادیۀ اروپا از افغانستان در کنفرانس‌های وارسا و بروکسل و نیز کمک و همکاری‌های این اتحادیه در عرصه‌های مختلف با افغانستان تشکر کرد و به موصوف در این مأموریت آرزوی موفقیت کرد.

دوجانب درخصوص همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و اتحادیۀ اروپا، انکشاف اقتصادی و فرصت‌های صادرات و واردات، همکاری و سرمایه‌گذاری اتحادیۀ اروپا در بخش نساجی افغانستان، کمک‌های تخنیکی این اتحادیه در سکتور معادن افغانستان و پروسۀ صلح، بحث و تبادل نظر کردند.

در اخیر، سفیر جدید اتحادیۀ اروپا از آغاز مأموریت خویش در افغانستان ابراز خرسندی کرد و بر تداوم همکاری‌های اتحادیۀ اروپا با افغانستان تأکید ورزید.

وی افزود، اتحادیۀ اروپا آماده‌است تا افغانستان را در عرصه‌های گوناگون کمک و همکاری نماید.