• انتشار: 30 ژانویه 2016
  • ساعت: 16:01
  • سرویس: اقتصاد
  • کدخبر: 6577
پرینت

آیسا، چالش های فراروی سرمایه گذاری را به دولت ارایه کرد

اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان (آیسا) در سندی، ۱۲ مورد چالش فراروی یازده بخش سرمایه گذاری خصوصی را شناسایی کرد و به مقام های حکومتی ارایه کرد.

این سند ۳۵ صفحه ای در چهار بخش تهیه شده است.

قربان حقجو، رئیس اجرایی اداره آیسا، امروز شنبه در یک نشست خبری گفت که اداره آیسا در “همایش نگاهی بر وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان” این مشکل ها را با همکاری سرمایه گذاران شناسایی کرده است.

آقای حقجو افزود، این چالش ها شامل؛ نبود برنامه ریزی مشخص برای سرمایه گذاری، نبود هماهنگی در ساخت قانون ها و روند اصلاحات، نگرانی تاجران نسبت به آینده، نبود امنیت و فساد اداری می شود.

به گفته وی، دسترسی نداشتن سرمایه گذاران به خطوط آهن و پارک صنعتی، پیچیده بودن سیستم عدلی و قضایی، نبود رقابت سالم و امکانات کافی و مشکل های ترانزیتی و گرفتن ویزا از دیگر چالش های فراروی سرمایه گذاری است.

اداره آیسا بعد از شناسایی این مشکل ها، با همکاری سرمایه گذاران و کارشناسان اقتصادی برای گذار از این چالش ها، پیشنهادهایی را به مقام های حکومتی ارایه کرد.

آقای حقجو گفت که دولت باید این پیشنهادها را جدی بگیرد و در شورای عالی اقتصادی مطرح کند تا مورد تایید این شورا قرار بگیرد.

پیشنهادهایی که آیسا به حکومت ارایه کرده است شامل تدوین استراتیژی ایجاد سرمایه گذاری، گرفتن نظرهای سرمایه گذاران برای ساخت پالسی، ایجاد کمیته هماهنگی بین بخش های سرمایه گذاری، امیدواری مردم و سرمایه گذاران به آینده، حمایت از سیستم بانکی تامین امنیت شاهراه ها و مجازات علنی اختطافگران، بازنگری قانون مالیات، گمرکات، عیار سازی گمرکات مطابق استانداردهای جهانی، بودجه برای سرمایه گذاری، ایجاد مرکز واحد برای سرمایه گذاری، دادن قرضه به سرمایه گذاران و حمایت سرمایه گذاران و جلوگیری از قاچاق است.

گفتنی است؛ برای اولین بار است که به صورت عمومی چالش ها فراروی سرمایه گذاری در کشور شناسایی می شود و به مقام های دولتی ارایه می گردد، آیا دولت برای رفع این چالش ها تلاش خواهد کرد؟

سیف الدین سیحون، استاد دانشگاه و اقتصاد به خبرگزاری رها گفت که دولت برای بقا مجبور و مکلف است که این پیشنهادها را جدی بگیرد و برای رفع آن تلاش کند.

آقای سیحون افزود، آیسا این مشکل ها را شناسایی کرده است و به دولت ارایه کرده است اکنون “صلاح خویش خسروان داند”.

به باور وی، در شرایط کنونی، امرار معاش و معیشت های زندگی از دغدغه های اصلی مردم است و این دغدغه ها دولت را مکلف به رفع چالش ها وادار می کند.

شایان ذکر است که سرمایه گذاری در کشور بر اساس گفته های مقام های اداره آیسا، از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۴ سیر صعودی داشته اما در سال ۲۰۱۴ به یکباره حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است.

مقام های اداره آیسا چالش های مذکور را علت اصلی کاهش سرمایه گذاری در کشور می داند.

۱ دیدگاه

شما نیز می توانید در تبادل نظرها شرکت کنید، دیدگاهی بنویسید یا به دیدگاه دیگران پاسخ دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.