- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

آمریکا نمی تواند توانایی نیروهای امنیتی افغانستان را ارزیابی کند

جنرال جان سوپکو این گزارش را در حالی مطرح می کند که سازمان ملل متحد اخیرا گفته بود با وجود اینکه آقای اوباما پایان جنگ را در افغانستان اعلام کرده، شدت بی ثباتی ها در افغانستان کاهش نیافته و نیروهای امنیتی افغانستان نیز بیش از پیش شکننده و ضعیف شده اند.

به نظر سیگار، نیروهای امنیتی افغانستان که شامل پولیس ملی و اردوی ملی می شود باید توانایی کافی برای مقابله با شورشیان را داشته باشند تا بتوانند از تبدیل شدن دوباره افغانستان به مرکز تروریسم جلوگیری نمایند.

لازم به ذکر است که نیروهای امنیتی کشور مسئولیت تامین امنیت و جنگ با شورشیان را در پایان سال ۲۰۱۴ بدست گرفت و بسیاری از نیروهای خارجی کشور را ترک کردند.

گزارش سیگار می افزاید که معیاری که برای ارزیابی نیروهای امنیتی افغانستان بکار برده می شود تصویر واضحی از توانایی این نیروها نمی دهد.

سیگار در گزارش خود به اعضای کنگره آمریکا نوشت “یکی از سوال های مهمی که در خصوص افغانستان مطرح می باشد این است که آیا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قادر هستند بعد از خروج نیروهای ائتلاف تامین امنیت را به عهده بگیرند. همچنین سیگار و برخی نهادها نگرانی های خود را مبنی بر تهدیدی که به وضوح در آینده برای افغانستان قابل مشاهد است ابراز کرده اند.”

گفتنی است که معیاری ارزیابی فعلی که برای ارزیابی نیروهای امنیتی کشور استفاده می شود به عنوان “گزارش ارزیابی ماهانه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان” (MAAR) یاد می شود.

جنرال جان سوپکو در گزارش خود نوشت “سیستم ارزیابی فعلی نگرانی های جدی را بدنبال دارد زیرا ایالات متحده معیاری قابل اعتماد ندارد تا توانایی واقعی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را ارزیابی کند و تاثیر سرمایه گذاری ۶۵ میلیارد دالری خود را در این بخش نظاره کند. بر همین اساس، سیگار در گزارش دهی این سه ماهه خود نمی تواند توانایی پولیس ملی افغانستان را ارزیابی کند.”