- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

آمریکا رهبر شبکه حقانی را در لیست سیاه تروریستان قرار داد

رهبر شبکه حقانی در حالی به عنوان یک تروریست در لیست سیاه ایالات متحده قرار می گیرد که آمریکا از مذاکرات صلح دولت افغانستان به طالبان نیز به طور علنی حمایت می کند.

وزارت خارجه آمریکا در خبرنامه ای گفت “عزیز حقانی فعالیت های گسترده ای علیه دولت افغانستان داشته است و تاکنون مسئولیت بسیاری از حملات سنگین در این کشور را پس از مرگ برادرش، بدرالدین حقانی، به عهده گرفته است.”

بر اساس این خبرنامه، سال گذشته، ایالات متحده جایزه ای پنج میلیون دالری برای کسی که بتواند نشانی و یا آدرسی از محل سکونت عزیز حقانی بدهد تعیین کرده بود.

وزارت خارجه آمریکا در خبرنامه اش افزود که شبکه حقانی در سال ۲۰۱۲ به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شد که عمده فعالیت های این سازمان از سمت شمال غرب پاکستان می باشد.

ایالات متحده این سازمان را به عنوان مرگبارترین سازمان تروریستی اعلام می کند که بیشتر هدفهایش نیروهای خارجی و افغانی در افغانستان است.

شبکه حقانی تاکنون مسئولیت حملات تروریستی بسیاری از جمله حمله ای که به سفارت آمریکا در کابل شد و ۱۹ ساعت به درازا کشید را به عهده دارد.

گفته می شود بدرالدین حقانی، برادر عزیز حقانی در سال ۲۰۱۲ توسط حملات هوایی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در وزیرستان شمالی کشته شد.

لازم به ذکر است که شبکه حقانی در دهه ۱۹۷۰ توسط جلال الدین حقانی تاسیس شد.