- خبرگزاری رها - https://rahapress.af -

آذربایجان تاکنون چه مبلغ به افغانستان کمک نظامی کرده است؟

ضیافت اصغرف رئیس کمیته دفاعی پارلمان آذربایجان و معاون اول پارلمان این کشور امروز (دوشنبه) گفت که کشورش تاکنون یک میلیون دالر به افغانستان در بخش نظامی اختصاص داده است.

آقای اصغرف امروز دوشنبه در جریان تصویب توافقنامه میان وزرای دفاع افغانستان و آذربایجان برای آموزش پرسونل نظامی افغانستان در نهادهای آموزشی این کشور گفت که کشورش تاکنون یک میلیون دالر در بخش نظامی به افغانستان اختصاص داده است.

وی همچنین گفت که آذربایجان به کمک هایش به افغانستان همچنان ادامه می دهد.

توافقنامه مذکور در پارلمان این کشور به رای گذاشته شد و سپس تصویب گردید.