سرویس گزارش تصویری

خبرهای این سرویس: 59

هزاران تن در کابل تظاهرات کردند

هزاران تن از شهروندان کابل در اعتراض به سر بریدن هفت گروگان هزاره در ولایت کابل دست به تظاهرات زدند و مقابل دروازه ارگ تجمع کردند.