سرویس گزارش تصویری

خبرهای این سرویس: 60

بودا و نگاره های روی آن

مجسمه های بودا در زمان رژیم طالبان تخریب شد ولی تا اکنون نگاره ها و نقاشی هایی روی این آثارهای باستانی باقی مانده است.

آسمان در تابوت؛

مراسم گرامیداشت از بیست و یکمین سالیاد خاکسپاری پیکر شهد وحدت ملی