سرویس گزارش تصویری

خبرهای این سرویس: 60

موفقترین پروژه های بانک جهانی در افغانستان

مقامات در وزارت انرژی و آب کشور می گویند که پروژه IRDP {به هزینه مجموعی نزدیک ۲۲۰ میلیون دالر} بانک جهانی که از سوی وزارت انرژی و آب مدیریت می شود از جمله “موفق‌ترین” پروژه های این بانک در افغانستان شناخته شده است که از طریق صندوق وجهی بین المللی برای افغانستان (ARTF) تمویل می شوند.

عکس هایی از تمرینات سربازان زن در ارتش ملی افغانستان

مرکز آموزش نظامی کابل به زنان علاقمند برای پیوستن به ارتش ملی کشور آموزش های نظامی لازم را می دهد. در تازه ترین دوره آموزشی این مرکز، بیش از ۱۵۰ بانو اشتراک داشتند که همه آنها می گفتند از اینکه می توانند برای کشور خدمت کنند افتخار می کنند.