سرویس ورزشی

خبرهای این سرویس: 329

ورزشکاران کابلی، در مسابقات واترپولو و شنا در بندامیر بامیان مقام کسب کردند

مسابقات واترپولو و آب بازی تحت عنوان ( جام صلح و دوستی)‌ با حضور محمد طاهر زهیر والی بامیان، انجنیر نصیر احمد درانی وزیر احیاء و انکشاف دهات و داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در پارک ملی‌ بندامیر برگزار شد.

تیم ملی فوتبال امید برای شرکت در قهرمانی آسیا رهسپار عربستان سعودی شد

تیم ملی فوتبال زیر سن ۲۳ سال افغانستان امروز با استقبال کرام الدین کریم رییس فدراسیون فوتبال افغانستان، سید علیرضا آقازاده سکرتر جنرال، فرید مولایی مسوول اداری فدراسیون و دیگر اعضای رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان عازم عربستان سعودی شد.