سرویس ورزشی

خبرهای این سرویس: 322

برای خوشحالی مردم مبارزه کنید

امیر عباس حیدری، معاون فدراسیون نیو فول کانتاکت از کلپ های شهر کابل این فدراسیون دیدار کرد و ورزشکاران تشویق به تمرین سخت و پشتکار کرد.

ورزشکاران کابلی، در مسابقات واترپولو و شنا در بندامیر بامیان مقام کسب کردند

مسابقات واترپولو و آب بازی تحت عنوان ( جام صلح و دوستی)‌ با حضور محمد طاهر زهیر والی بامیان، انجنیر نصیر احمد درانی وزیر احیاء و انکشاف دهات و داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در پارک ملی‌ بندامیر برگزار شد.