beylikdüzü escort gaziantep escort gaziantep escort bayan

سرویس ورزشی

خبرهای این سرویس: 288

پنج حقیقت در خصوص تروریزم و بازی های المپیک

قبل از شروع بازی های المپیک، همیشه نگرانی هایی در خصوص تامین امنیت این بازی ها وجود دارد. برای مثال، در دو المپیک پیشین که در کشورهای بریتانیا و روسیه برگزار شد، هر دو کشور هدف طرح ریزی حملات تروریستی بوده اند.