سرویس ورزشی

خبرهای این سرویس: 316

ستاره فوتبال رئال مادرید ۱۰۰ هزار یورو به قربانیان ماین افغانستان کمک می کند

«سرخیو راموس» ستاره باشگاه فوتبال رئال مادرید اسپانیا فردا در مراسم تجلیل از دو دهه کمک های اتحادیه فوتبال اروپا به قربانیان ماین در افغانستان، مبلغ یک صد هزار یورو کمک را از طرف این اتحادیه به کمیته بین المللی صلیب سرخ می دهد.