سرویس فرهنگی هنری

خبرهای این سرویس: 121

فلم ایرانی “فروشنده” جایزه اسکار گرفت

فلم فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی جایزه بهترین فلم غیرانگلیسی زبان اسکار ۲۰۱۷ را کسب کرد. فرهادی در سال ۲۰۱۲ نیز با فلم “جدایی نادر از سیمین” برنده جایزه اسکار شده بود.

صدای ایرانی بر قلب افغانستانی چنگ زد

شنیده بودم که می گفتند: “بر دل نشیند، هر آنچه که از دل خیزد” اما ندیده بودم؛ گروه هنری بیدل به رهبری حسام الدین سراج، هنرمندی ایرانی این مقوله را ملموس کرد.

دولت شبکه‌ای رونمایی شد

کتاب دولت شبکه‌ای، رابطه قدرت و ثروت در افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ «تیزس دکترای» تیمور شاران، با حضور چهره‌های علمی و دانشجویان در منبع معلومات افغانستان در دانشگاه کابل رونمایی شد.