سرویس فرهنگی هنری

خبرهای این سرویس: 121

کمک ۶۰ ملیونی هند به دانشگاه بامیان

سفیر هند در کابل که به منظور تهداب گذاری دو خوابگاه دانشجویی به بامیان سفر کرده بود حدود ۶۰ ملیون افغانی برای ساخت دو خوابگاه دانشجویی به این ولایت کمک مالی نمود.

بایسکل ران کتابدار به پنجشیر رسید

سید صابر حسینی حکمت که با بایسکل به امر توزیع کتاب در میان روستائیان می پردازد سر از ولایت پنجشیر درآورد و تعداد ۲ هزار جلد کتاب را به کودکان این ولایت هدیه کرد.

سفیر بایسکل سوار آگاهی

او سوار بر بایسکل داروی این درد را بر پشت دوچرخه خویش حمل کرده و رکاب زنان قریه به قریه به دنبال واکسینه کردن کودکان و نسل آینده در برابر این بیماری خطرناک است.