beylikdüzü escort gaziantep escort gaziantep escort bayan

سرویس فرهنگی هنری

خبرهای این سرویس: 100

اولین جشنواره فیلم کشورهای عضو سارک در ولایت بامیان افتتاح شد

اولین جشنواره فیلم کشورهای عضو سارک در ولایت بامیان افتتاح شد. در این جشنواره سی فیلم، که رسم و رواج های بومی کشورهای عضو سارک را به تصویر می کشد، از هشت کشور عضو اتحادیه همکاری های جنوب آسیا “سارک” طی مدت هشت روز به نمایش گذاشته می شود.