سرویس علمی

خبرهای این سرویس: 70

تکنالوجی انسان را فقیر می‌کند

استفان هاوکینگ فیزیکدان مشهور انگلیسی هشدار می دهد که پیشرفت‌های بزرگ تکنالوجیکی می‌تواند بخش بزرگی از جمعیت جهان را دچار فقر و بیچارگی کند.

عصر دوشنبه ماه می گیرد!!

عصر دوشنبه، اوایل شام، ماه گرفتگی با ویژگی “افروختگی ماه” واقع می شود، این ماه گرفتگی در ۹۰ درصد مناطق دنیا قابل رویت است اما در افغانستان و تاجیکستان، بزرگتر و واضح تر از همه جای دنیا قابل دیدن خواهد بود.