سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 6422

پاکستان نگران افزایش نقش هند در پروسه صلح افغانستان است

به عقیده وزیر امور خارجه پاکستان، هند چون هیچ مشترکاتی با افغانستان از لحاظ فرهنگ، مذهب و یا مرز ندارد تنها قادر به ایفای نقش محدودی خواهد بود. در عین حال اسلام آباد، دهلی نو را به انجام اقدامات ضدپاکستانی در خاک افغانستان متهم می‌کند.