سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 1674

فکر کردیم فرد انتحاری مسافری است که به مسجد پناه آورده است

حمله ی انتحاری شام جمعه در مسجد امام زمان(ع) در ناحیه سیزدهم شهر کابل در فاصله بین نماز شام و خفتن و در صف سوم نمازگزارن صورت گرفت. زخمیان و شاهدان این رویداد می گویند که در مورد فرد انتحاری مشکوک بودند اما فکر می کردند شاید مسافر ان و غریبه هایی باشند که به مسجد پناه آورده اند.