سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 2826

دکتر عبدالله عبدالله و رویای تغییر نظام!

بسیاری از کارشناسان امر در انتقاد از عملکرد عبدالله عبدالله در چهار سال حضورش در پست رئیس اجرایی، وی را به کم‌کاری متهم کرده می‌گویند عبدالله عبدالله در حالیکه از حمایت مردم، بیشتر شخصیت‌های سیاسی و ضمانت سازمان ملل برخوردار بود و توافق نامه سیاسی را در دست داشت نتوانست با تغییر نظام از ریاستی به صدارتی مانع تمرکز قدرت در دست عده‌ای محدود شود.