سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 1621

حضور ما در افغانستان به سربازان افغان روحیه می دهد

جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایالات می گوید که نیروی افغان به این دلیل در میدان جنگ دلیرتر می‌شوند که می‌دانند در جاهایی که طالبان دست بالاتر دارند، نیروی امریکایی و ناتو آن‌ها را مورد حمله هوایی قرار می‌دهند.