سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 1621

اشرف غنی به پاکستان می رود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور دعوت جنرال قمرجاوید باجوه رئیس ارتش پاکستان را پذیرفته و قرار است به زودی به این کشور سفر کند.