سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 1621

وضعیت افغانستان به سرعت در حال بدتر شدن است

سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در جلسه ای با عبدالسلام عزیزف وزیر دفاع ازبکستان و شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان گفت که وضعیت افغانستان به سرعت در حال بدتر شدن است و کشورهای منطقه باید بیشتر با هم همکاری کنند.