سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 4098

تصاویر تبلیغاتی غنی در تالقان پاره شد

با آن که بیش از ۲۰ روز از آغاز کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، به جز تصاویر تبلیغاتی محمد‌اشرف غنی، رئیس تیم دولت‌ساز و رئیس جمهور تصاویر دیگر نامزدان ریاست جمهوری در شهر تالقان تخار به چشم نمی‌خورد. اما تمامی تصاویر رئیس جمهور غنی از سوی افراد ناشناس پاره و با کثافات آلوده شده است. در دو مورد هم تصاویر غنی به آتش کشیده شده است.

صلح بدون اعلام آتش بس خطرناک است

مقام‌های طالبان بارها گفته‌اند تا زمانی که جدول زمانی مشخصی درباره خروج تمامی نیروهای خارجی تعیین نشود، هیچگونه توافق صلحی با امریکا را نمی‌پذیرند. اما مقام‌های امریکایی می‌گویند مساله نگهداری نیروهای ضد تروریسم امریکا بعدا در مذاکرات افغان‌-افغان که انتظار می‌رود برگزار شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.