سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 2826

نفی حکومت نفی ملت است

فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا با اشاره به نشست مسکو گفته است که نفی حکومت نفی ملت است.

استقلال، جمهوریت و قانون اساسی قابل مذاکره نیستند

دکترعبدالله، رئیس اجرایی که در ارگ ریاست جمهوری سخنرانی می‌کرد، گفت که باید همه طرفها بدانند که صلح یک پروژه شخصی نیست بلکه مربوط به مردم افغانستان است و هیچ کشوری و یا جریانی به تنهایی پیش برده نمی تواند.