سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 1665

اگر روسیه با طالبان در ارتباط است، از این ارتباط باید برای آوردن آنها به میز مذاکرات استفاده کند

محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور گفته است که اگر روسیه با گروه طالبان در ارتباط است، این کشور باید از این ارتباط برای کشاندن آنها به میز مذاکرات صلح با دولت افغانستان استفاده کند.