سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 1621

فکر کردیم فرد انتحاری مسافری است که به مسجد پناه آورده است

حمله ی انتحاری شام جمعه در مسجد امام زمان(ع) در ناحیه سیزدهم شهر کابل در فاصله بین نماز شام و خفتن و در صف سوم نمازگزارن صورت گرفت. زخمیان و شاهدان این رویداد می گویند که در مورد فرد انتحاری مشکوک بودند اما فکر می کردند شاید مسافر ان و غریبه هایی باشند که به مسجد پناه آورده اند.

واکنش های داخلی وخارجی به حمله تروریستی در مسجد امام زمان(ع) در کابل/ این رویداد باید یک جنابت جنگی قلمداد شود

حمله تروریستی به مسجد امام زمان(ع) در کابل، با واکنش های تند ملی و بین المللی مواجه شده است: ارگ ریاست جمهوری، اتحادیه اروپا، امریکا، سازمان ملل متحد و چندین کشور و نهاد بین المللی دیگر این حمله را محکوم کرده اند.