سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 1665

احتمالا اروپا با درخواست آمریکا برای افزایش سربازان در افغانستان همکاری نکند

قرار است هفته آینده ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به اروپا سفر کند و متحدین شان را زیر فشار بیشتری قرار دهد تا سربازان بیشتری به افغانستان اعزام کنند، با این وجود کارشناسان می گویند که احتمالا اروپا با این درخواست آمریکا همکاری نکند.

انتقال یک وزارت از یک تیم به تیم دیگر نیاز به تشویش اذهان عمومی نداشت

برای انتقال یک وزارت کلیدی از یک تیم و شریک قدرت به تیم دیگر لازم نبود تا با یک سناریوی ضعیف چنین افتضاحی صورت گیرد٬ آن همه سروصدای رسانه ای ایجاد شود٬ شخصیت یک عضو کابینه ترور گردد و اذهان عمومی به تشویش بیفتد.