سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 4098

غنی دروغگو و تفرقه افکن است

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه در یک همایش انتخاباتی با الفاظ شدید بر رییس جمهور غنی تاخت و وی را به دروغ‌گویی و تفرقه افگنی متهم کرد.