سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 1626

نصف کابینه دولت بر خلاف قانون اداره می شود

هر اداره دولتی براساس قانون تنها می تواند به مدت دو ماه توسط سرپرست اداره شود، اما نصف کابینه دولت وحدت ملی ماه ها و بلکه سال هاست بخاطر اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی توسط سرپرست اداره می شوند.