سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 1380

جنبش روشنایی نمونه رشد اجتماعی و یک گام مثبت در جامعه افغانستان است

سرور دانش، معاونت ریاست جمهوری در ملاقاتش با دامینیک جیرمی، سفیر بریتانیا گفت که طی ده سال اخیر جامعه افغانستان با فراگیری دانش و کسب تجربه از گذشته، تحول زیاد یافته است و جنبش روشنایی از لحاظ رشد اجتماعی یک گام مثبت است.

کمیسیون هایی برای تقویت همکاری امنیتی و اقتصادی بین افغانستان و ازبکستان ایجاد شد

محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان و محترم داکتر همایون قیومی مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی با هیأت همراه شان امروز با آقای عبدالعزیزکامل اف وزیر امور خارجه ازبکستان در تاشکند پایتخت آنکشور ضمن دیدار روی بهبود و توسعه همکاری های اقتصادی و امنیتی میان دو کشور صحبت کردند.