سرویس سیاست

خبرهای این سرویس: 4866

آزادی انس حقانی مورد بحث قرار گرفت

رییس اجرایی حکومت در مورد رهایی انس حقانی و دو چهره شناخته شده دیگر طالبان جهت مبادله با دو استاد دانشگاه امریکایی، با سفیر امریکا در کابل گفتگو کرد.