سرویس بین الملل

خبرهای این سرویس: 1071

افغانستان مهمترین اولویت منطقه ای ماست

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در نامه ای به عمران خان صدر اعظم پاکستان افغانستان را مهم ترین اولویت امریکا خوانده و خواستار همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان شده است.