سرویس بین الملل

خبرهای این سرویس: 1121

سفر دوره ای خلیل زاد به کشورهای منطقه

زلمی خلیل زاد نماینده خاص امریکا در روند صلح افغانستان سفر دوره ای خود را به کشورهای منطقه و گفتگو با مقامات این کشورها در ارتباط به روند صلح افغانستان آغاز کرد.