سرویس بین الملل

خبرهای این سرویس: 695

کوریای شمالی موشک تازه ای بر فراز جاپان شلیک کرد

کوریای شمالی یک موشک ناشناخته را بر فراز جاپان شلیک نمود و هشدارهائی را در بین مردم این ساحه بر انگیخت. پرتابه آن بعداً شکست و به بحر افتاد. این موشک به دنبال سه موشک کوتاه بُرد دیگر در اخیر هفته شلیک شده است.