سرویس بین الملل

خبرهای این سرویس: 1130

اروپا در کنار افغانستان خواهد ماند

رولاند کوبیا، نماینده ویژۀ اتحادیه اروپا برای افغانستان در دیدار با مشاور امنیت ملی در کابل تأکید کرد که اتحادیه اروپا در کنار دولت و مردم افغانستان خواهد ماند.

طالبان خواهان برقراری امارت اسلامی در افغانستان است

طالبان به مردم‌سالاری و ارزش‌های دموکراتیک باورندارند و اهداف خود را که به برقراری امارت اسلامی از طریق بیعت و اطاعت مطلق از امیر استوار است، از طریق خشونت و دست‌یازیدن به اعمال دهشت‌افگنانه دنبال می‌کنند.