سرویس بین الملل

خبرهای این سرویس: 1259

پاکستان: خط دیورند مرز رسمی افغانستان و پاکستان است

وزارت خارجه پاکستان گفت:«پاکستان باورمند است باز بودن مرز تورخم به طور ۲۴ ساعته، یک گام مثبت در راستای ایجاد سهولت برای مردم و بازرگانان دو طرف است و اعلامیه وزارت خارجه افغانستان فقط اراده رسیدن به صلح و همکاری میان دو کشور را زیر سوال می‌برد و باید از آن خودداری شود.»