سرویس بین الملل

خبرهای این سرویس: 1166

دیدار رئیس جمهور گرجستان با اشرف غنی در کابل

رؤسای جمهور افغانستان و گرجستان در مورد گسترش روابط دو جانبه، پروسۀ صلح، انتخابات، مبارزه مشترک با تروریزم، اتصال منطقوی و نقش نیروهای آن کشور در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، بحث و تبادل نظر نمودند.