سرویس بین الملل

خبرهای این سرویس: 1259

پاکستان از وضعیت دشوار اقتصادی خارج شده است

نخست وزیر پاکستان گفت چین فرصتی را برای پاکستان فراهم کرد تا از یک وضعیت اقتصادی بسیار دشوار بیرون بیاید. وی از حمایت چینی‌ها در چارچوب کریدور اقتصادی چین پاکستان قدردانی کرد.

امریکا ده‌ها شرکت چینی را تحریم کرد

ایالات متحده امریکا روز دوشنبه ۲۸ سازمان نظارتی و شرکت چینی را در ارتباط با نقض حقوق مسلمانان اویغور و دیگر اقلیت‌های قومی غالبا مسلمان، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.