سرویس بین الملل

خبرهای این سرویس: 1259

جایزه صلح نوبل به نخست وزیر اتیوپی رسید

احمد علی ۴٣ سال دارد. پدر او از رهبران مسلمانان اقلیت اورمو و مادرش (یکی از چهار همسر پدرش) از کلیسای ارتدوکس اتیوپی پیروی می‌کرد. ابی احمد بعدا به مسیحیت گروید و از پیروان یکی از فرقه‌های اقلیت مسیحی در اتیوپی است.

جنگنده‌های بی‌سرنشین امریکایی در سال ۲۰۱۹ تا کنون، ۱۸۳۸ بمب در افغانستان پرتاب کرده اند

در گزارش ارتش امریکا که سه‌شنبه(۱۶ میزان) به نشر رسید، آمده است جنگنده‌های آمریکایی در ماه سپتمبر ۹۴۸ حمله هوایی در افغانستان انجام داده‌اند که بیشترین رقم از سال ۲۰۱۰ به این سو می‌باشد.