gaziantep escort gaziantep escort bayan

escort istanbul escort bayan bayan escort escort istanbul escort

سرویس بین الملل

خبرهای این سرویس: 718

کاسه صبر آمریکا لبریز شده است!

رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه امریکا، می گوید:”امریکا دیگر نمی تواند کسانی که گروه های تروریستی را کمک یا پناهگاه های امن در اختیار آنها قرار می دهند، را تحمل کند.”

istanbul escort istanbul escort istanbul escort