سرویس بین الملل

خبرهای این سرویس: 1166

دستیابی به صلح نیازمند گفتگوی مستقیم طالبان و دولت افغانستان است

زلمی خلیل زاد نماینده خاص امریکا در روند صلح امریکا در گفتگو با رسانه ها در کابل اعلام کرد که دستیابی به صلح نیاز مند گفتگوی مستقیم طالبان با دولت افغانستان است؛ اگر طالبان صلح بخواهد ما گفتگو می کنیم و اگر بجنگد امریکا نیز خواهد جنگید.